umay Logo

Hizmetlerimiz

Umay Veteriner Hizmetlerimiz

Sevimli dostlarımızın sağlık durumlarını özenle takip ediyoruz, zamanı gelen aşılarını yapıyoruz, muayene, tanı ve tedavide bilim ve teknolojiyi üst seviyede kullanıyoruz.

ACİL MÜDAHALE VE YOĞUN BAKIM

Veteriner hekim gözetiminde, kliniğimiz tüm acil müdahaleler için hizmet vermektedir. Cerrahi müdahale sonrası reanimasyon aşamasında veya yakın takip gerektiren hastalarımız için özel veteriner küvözlerinde yoğun bakım sağlanmaktadır.

HAYVANIN YAŞ DURUMUNA GÖRE PLANLANAN CHECKUP PROGRAMLARI

Hayvanın yaş durumuna göre planlanan check-up programları, veteriner hekimlerimiz tarafından belirlenen periyodik sağlık kontrollerini içerir. Genellikle genç hayvanlar için seyrek aralıklarla yapılan kontroller, yaş ilerledikçe artabilir. Örneğin, genç hayvanlar için yılda bir kez check-up önerilirken, yaşlı hayvanlar için daha sık aralıklarla (örneğin altı ayda bir) kontroller yapılması tavsiye edilebilir. Bu kontrollerde hayvanın genel sağlık durumu, aşı takvimi, parazit kontrolü, beslenme durumu ve diğer sağlık konuları değerlendirilir. Bu sayede erken teşhis ve önleyici sağlık önlemleri alınarak hayvanın sağlığı korunmaya çalışılır.

KARDİYOLOJİK PROBLEMLERİN TARAMA VE TAKİBİ

Hayvanlarda kardiyolojik problemlerin tarama ve takibi, hayvanlarda kalp hastalıklarının erken teşhisi ve tedavi sürecinin yönetilmesi için yapılan testler, muayeneler ve takipleri içerir. Veteriner hekimlerimiz, hayvan sahiplerine bu konuda rehberlik eder ve gerekli durumlarda ileri tetkikler yaparak uygun tedaviyi başlatır. Bu süreçte EKG, ekokardiyografi, kan testleri gibi yöntemler kullanılabilir. Tedavi süreci ise hayvanın durumuna ve teşhis edilen hastalığa göre değişiklik gösterebilir.

HAYVANLARDA BESLENME VE KİLO KONTROL PROGRAMLARI

Hayvanlarda beslenme ve kilo kontrol programları, sağlıklı ve dengeli bir beslenme düzeni oluşturmayı ve ideal kiloyu korumayı amaçlar. Bu programlar genellikle hayvanın türüne, yaşına, cinsiyetine, aktivite seviyesine ve sağlık durumuna göre özelleştirilir. Doğru miktarlarda protein, yağ, karbonhidrat, vitamin ve mineral içeren dengeli bir diyet, hayvanın sağlığını destekler ve ideal kilosunu korumasına yardımcı olur. Ayrıca egzersiz ve uygun porsiyon kontrolü de kilo kontrolünde önemli bir rol oynar. Veteriner hekimlerimiz, hayvan sahiplerine beslenme ve kilo kontrolü konularında rehberlik eder ve uygun programları belirlemelerine yardımcı olurlar.

HAYVANLARDA GENEL CERRAHİ OPERASYONLARI

Hayvanlarda genel cerrahi operasyonları, veteriner cerrahlarımız tarafından gerçekleştirilen çeşitli müdahaleleri içerir. Bu operasyonlar genellikle hayvanların sağlığını korumak, hastalıkları tedavi etmek veya yaralanmaları onarmak amacıyla yapılmaktadır.
Hayvanlarda genel cerrahi operasyonları arasında tümör çıkarma, iç organ ameliyatları, doku onarımları, yara bakımı ve benzeri prosedürler bulunmaktadır. Bu operasyonlar genellikle anestezi altında gerçekleştirilir ve cerrahi ekipmanlar kullanılarak yapılan kesilerle hayvanın tedavisi sağlanır.
veteriner cerrahlarımız, hayvanların sağlığını iyileştirmek ve yaşam kalitesini artırmak için geniş bir yelpazede cerrahi operasyonlar gerçekleştirirler. Bu operasyonlar, hayvanların sağlıklı bir şekilde iyileşmesini ve normal yaşamlarına dönmesini sağlamak amacıyla titizlikle planlanır ve uygulanır.
Hayvanlarda genel cerrahi operasyonları, veteriner hekimlerinimizin cerrahi deneyimleri ve uzmanlıkları sayesinde başarılı sonuçlar elde edilmesini sağlamaktadır. Bu operasyonlar, hayvanların sağlık sorunlarını tedavi etmek ve yaşamlarını kurtarmak için önemli bir rol oynar ve hayvan sahiplerinin sevdikleri dostlarının sağlığına destek olmalarını sağlar.

ULTRASONOGRAFİ

Ultrasonografi, yüksek frekansta ses dalgaları kullanarak vücut içindeki yapıları görüntülemek için kullanılan bir tıbbi görüntüleme yöntemidir. Bu yöntem genellikle gebelik takibi, organların incelenmesi, tümörlerin belirlenmesi gibi amaçlarla veteriner tıp alanında da sıkça kullanılmaktadır.
Ultrasonografi cihazı, vücut üzerine yerleştirilen bir prob aracılığıyla ses dalgalarını gönderir. Bu ses dalgaları vücut içinde farklı dokulara çarpar ve yansır. Prob, bu yansımaları algılayarak bilgisayar tarafından görüntü oluşturur. Bu sayede organlar, dokular ve oluşumlar detaylı bir şekilde incelenebilir.
Hayvanlarda ultrasonografi, veteriner hekimlerin hastalıkları teşhis etmelerine, gebelik takibi yapmalarına ve tedavi süreçlerini yönlendirmelerine yardımcı olur. Ayrıca minimal invaziv bir yöntem olduğundan, hayvanlarda cerrahi müdahale gerektiren durumların belirlenmesinde de önemli bir rol oynar.

ALERJİ TESTLERİ

Hayvanlarda alerji testleri, hayvanlarda alerjik reaksiyonlara neden olan maddelere karşı hassasiyetin belirlenmesine yardımcı olan testlerdir. Bu testler genellikle kan testleri veya cilt testleri şeklinde yapılabilir. Veteriner hekimlerimiz, hayvan sahiplerinin evcil hayvanlarının hangi maddelere karşı alerjik reaksiyon gösterdiğini belirlemek ve uygun tedaviyi planlamak için bu testleri kullanabilirler.

HAYVANLARDA PARAZİTER MUAYENE

Hayvanlarda iç ve dış paraziter muayene, hayvanların vücutlarında yaşayan hem dış hem de iç parazitlerin tespit edilmesi ve kontrol edilmesi amacıyla yapılan muayenedir.
Dış parazitler genellikle hayvanın derisi üzerinde veya yakınında bulunan parazitlerdir; örneğin pire, kene, bit gibi. Dış paraziter muayene sırasında hayvanın derisi, tüyleri ve diğer dış bölgeleri detaylı bir şekilde incelenir.
İç parazitler ise genellikle hayvanın iç organlarında veya sistemlerinde bulunan parazitlerdir; örneğin solucanlar gibi. İç paraziter muayene genellikle dışkı tahlili veya kan testleri gibi yöntemlerle yapılır.
İç ve dış paraziter muayeneler, hayvanların sağlığını korumak ve parazitlerin kontrol altına alınmasını sağlamak için önemlidir. Erken teşhis ve uygun tedavi ile hayvanların sağlığı korunabilir ve parazitlerin yayılması önlenmiş olur.

DERMATOLOJİK SİTOLOJİ DEĞERLENDİRMELERİ

Hayvanlarda dermatolojik sitoloji değerlendirmeleri, cilt hücrelerinin incelenmesiyle ilgili bir konudur. Dermatolojik sitoloji, cilt yüzeyinden alınan örneklerin mikroskop altında incelenmesini içerir. Bu inceleme sayesinde cilt hastalıklarının teşhisi ve tedavisi için önemli bilgiler elde edilebilir.
Hayvanlarda dermatolojik sitoloji değerlendirmeleri genellikle cilt lezyonlarının nedenlerini belirlemek, enfeksiyonları teşhis etmek, tümörleri sınıflandırmak ve tedaviye yanıtı izlemek amacıyla yapılır. Bu değerlendirmeler genellikle hızlı ve etkili bir teşhis sağlar ve veteriner hekimlerimizin tedavi planı oluşturmalarında yardımcı olur.
Hayvanlarda dermatolojik sitoloji değerlendirmeleri, deri hastalıklarının doğru teşhisi ve etkili tedavisi için önemli bir araçtır ve veteriner hekimlerin rutin olarak başvurduğu bir yöntemdir.

HAYVANLARDA İMMUN ARACILI HASTALIK DEĞERLENDİRMELERİ

Hayvanlarda immün aracılı hastalık değerlendirmeleri, veteriner tıbbında önemli bir alanı kapsar. Bu değerlendirmeler, hayvanların bağışıklık sistemlerinin işleyişini anlamak, hastalıkları teşhis etmek ve tedavi etmek için kullanılır. İmmünoloji, bağışıklık sisteminin işleyişini ve bağışıklık sistemi ile ilişkili hastalıkları inceleyen bir bilim dalıdır. İmmünolojik hastalıklar, bağışıklık sisteminin normal işlevinin bozulması sonucu ortaya çıkar.

Veteriner hekimlerimiz, hayvanlarda immün aracılı hastalıkları değerlendirirken çeşitli yöntemler kullanır. Bunlar arasında şunlar bulunur:

• Klinik Muayene: Veteriner hekimlerimiz, hayvanın genel sağlık durumu, semptomları ve bulguları üzerinde fiziksel bir muayene yaparlar. Bu muayene, hastalığın belirtilerini ve hastalığın olası nedenlerini belirlemeye yardımcı olabilir.

• Laboratuvar Testleri: Kan testleri, idrar testleri ve doku örneklerinin incelenmesi gibi laboratuvar testleri, immün aracılı hastalıkların teşhisinde önemli bir rol oynar. Bu testler, bağışıklık sisteminin aktivitesini değerlendirmek, antikor düzeylerini ölçmek ve enfeksiyonları tespit etmek için kullanılabilir.

• Görüntüleme Teknikleri: Röntgen, ultrason ve manyetik rezonans görüntüleme (MR) gibi görüntüleme teknikleri, iç organların yapısını ve fonksiyonunu değerlendirmek için kullanılabilir. Bu teknikler, immün aracılı hastalıkların etkilediği organları görselleştirmeye yardımcı olabilir.

• Biyopsi: Bir biyopsi, dokunun mikroskobik incelemesi için alınan bir örnektir. Veteriner hekimlerimiz, immün aracılı hastalıkların etkilediği dokuları incelemek ve hastalığın türünü belirlemek için biyopsi yapabilirler.

• İmmünolojik Testler: ELISA (Enzim Bağlı İmmünsorbent Test), Western blot ve immunofloresan gibi immünolojik testler, antikorların veya antijenlerin varlığını tespit etmek için kullanılabilir.

Bu yöntemlerin kombinasyonu, hayvanlarda immün aracılı hastalıkların doğru bir şekilde değerlendirilmesine ve tedavi edilmesine yardımcı olur. Veteriner hekimlerimiz, hayvanın türüne, hastalığın ciddiyetine ve semptomlara bağlı olarak uygun değerlendirme yöntemlerini seçerler.

YURT DIŞI ÇIKIŞ İŞLEMLERİ VE TAKİBİ

Hayvanların yurt dışına çıkış işlemleri ve takibi, her ülkenin kendi düzenlemelerine ve gereksinimlerine bağlı olarak değişiklik gösterir. Genel olarak, hayvanların yurt dışına çıkışı veteriner sağlık sertifikaları, aşılar ve diğer belgelerin düzenlenmesini ve uygun kimlik belirtilerinin sağlanmasını gerektirir. İşte tipik bir yurt dışı çıkış süreci ve takibi hakkında genel bilgiler:

• Veteriner Kontrolleri ve Sağlık Belgeleri: Yurt dışına çıkacak hayvanların çoğu, bir veteriner tarafından sağlık kontrolünden geçirilmelidir. Bu kontroller sırasında hayvanın sağlıklı olduğu ve taşıyabileceği herhangi bir hastalığın olmadığı doğrulanır. Çoğu ülke, yurt dışına çıkacak hayvanlar için geçerli bir veteriner sağlık sertifikası veya pasaport talep eder.

• Aşı Gereksinimleri: Birçok ülke, yurt dışına çıkacak hayvanların belirli hastalıklara karşı aşılanmış olmasını gerektirir. Örneğin, kuduz aşısı genellikle bir zorunluluktur. Ayrıca, hedef ülkenin gereksinimlerine bağlı olarak diğer aşılar da gerekebilir.

• Mikroçip ve Kimlik Belirtileri: Birçok ülke, yurt dışına çıkacak hayvanların mikroçiplenmiş olmasını ve kimlik belirtileri taşımasını gerektirir. Bu, hayvanın sahibinin bilgilerini içeren bir kimlik belirteci veya pasaport anlamına gelebilir.

Yurt dışı çıkış işlemleri ve takibi, zaman alıcı ve karmaşık olabilir, bu yüzden planlama ve hazırlık önemlidir. Sahipler, hedef ülkenin özel gereksinimlerini ve prosedürlerini önceden araştırmalı ve yerel veteriner veya ilgili makamlarla iletişime geçmelidir.

KEDİ VE KÖPEKLER İÇİN BESLENME ÜRÜNLERİ

Köpekler ve kediler için beslenme ürünleri, bu evcil hayvanların sağlıklı ve dengeli bir diyetle beslenmelerini sağlamak için tasarlanmış çeşitli ürünleri içerir. İşte köpekler ve kediler için yaygın olarak kullanılan beslenme ürünlerinin bazıları:

• Kuru Mamalar: Köpekler ve kediler için hazırlanmış kuru mamalar, dengeli bir beslenme sağlamak için özel olarak formüle edilmiştir. Bu mamalar genellikle et, balık veya tavuk gibi protein kaynaklarından yapılır ve tahıl, sebze, vitaminler ve mineraller ile desteklenir. Kuru mamalar, pratik bir şekilde saklanabilir ve genellikle uzun süre taze kalır.

• Nemli Mamalar: Konserve veya paketlenmiş nemli mamalar, köpekler ve kediler için başka bir beslenme seçeneğidir. Bu mamalar genellikle yüksek su içeriğine sahiptir ve hayvanların hidrasyon ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı olabilir. Et suyu, jöle veya sos içinde sunulan nemli mamalar, bazı hayvanlar için daha çekici olabilir.

• Konserve veya Taze Etler: Köpekler ve kediler için taze etler veya konserve etler, yüksek kaliteli protein kaynağı sağlar. Bu, özellikle bazı evcil hayvanların hassas sindirim sistemleri olan hayvanlar veya özel diyet ihtiyaçları olan hayvanlar için önemlidir. Ancak, taze etlerin tam ve dengeli bir diyetin bir parçası olarak kullanılması önemlidir.

• Atıştırmalıklar ve Ödüller: Köpekler ve kediler için sağlıklı atıştırmalıklar ve ödüller, beslenme programını tamamlamak ve hayvanların motivasyonunu artırmak için kullanılabilir. Bu atıştırmalıklar genellikle küçük boyutta ve farklı lezzetlerde sunulabilir. Ayrıca, diş sağlığını destekleyen özel diş temizleyici atıştırmalıklar da bulunmaktadır.

• Takviyeler ve Ek Besinler: Bazı durumlarda, köpekler ve kedilerin diyetlerine ekstra besinler veya takviyeler eklemek gerekebilir. Örneğin, omega-3 yağ asitleri takviyeleri, eklem sağlığı takviyeleri, probiyotikler veya vitamin ve mineral takviyeleri kullanılabilir.

Bu beslenme ürünleri, köpeklerin ve kedilerin sağlıklı bir şekilde büyümelerini, enerji seviyelerini korumalarını ve yaşlanmaya bağlı sağlık sorunlarını en aza indirmelerini sağlamak için önemlidir. Ancak, her hayvanın beslenme ihtiyaçları farklı olduğundan, veterinerlerin önerileri doğrultusunda doğru ürünlerin seçilmesi önemlidir.

GENEL FİZİKSEL MUAYENE

Hayvanın sağlık durumunu değerlendirmek için yapılan kapsamlı bir incelemedir. Bu muayene sırasında veteriner hekimlerimiz, hayvanın genel durumunu, deri ve tüyleri, gözleri, kulakları, ağız ve dişleri, kalp ve akciğer seslerini dinler, karın bölgesini palpe eder ve gerekli durumlarda laboratuvar testleri ya da görüntüleme yöntemleri gibi ek testler isteyebilir. Genel muayene, hayvanın sağlık durumunu değerlendirmek ve olası sağlık sorunlarını tespit etmek için önemli bir adımdır.

ORTOPEDİK PROBLEMLERİN TARAMA VE TAKİBİ

Hayvanlarda ortopedik problemlerin tarama ve takibi, hayvanların kemik, eklem ve kas sistemlerinde meydana gelen rahatsızlıkların teşhis edilmesi ve tedavi sürecini kapsar. Veteriner hekimlerimiz, genellikle klinik muayene, radyolojik görüntüleme (röntgen, MR, CT), kan testleri ve diğer tanı yöntemlerini kullanarak hayvanlardaki ortopedik problemleri belirlerler. Bu tarama ve takip süreci, hayvanların sağlıklı ve konforlu bir şekilde yaşamalarını sağlamak amacıyla önemlidir.

AŞILAMA PROGRAMLARI

Hayvanlarda aşılama programı, hayvanların sağlığını korumak ve hastalıklara karşı bağışıklık kazandırmak amacıyla belirli zaman aralıklarında uygulanan aşıların düzenlenmiş programıdır. Bu program genellikle veteriner hekimlerimiz tarafından belirlenir ve hayvanın türüne, yaşına, yaşadığı çevreye ve risk faktörlerine göre değişiklik gösterebilir. Aşılama programları, hayvanların sağlıklı ve hastalıklara karşı dirençli olmalarını sağlayarak hem hayvan refahını arttırmayı hem de hastalıkların yayılmasını engellemeyi amaçlar.
Kedi ve köpeklerde aşılamalar 45 günlükten itibaren başlar. Anne sütü yavrulara 45 güne kadar doğal bir bağışıklık sağlamakta ve 45 günlükten itibaren yapılan aşılama ile bağışıklık oluşturulur. Aşılamalar yavruluk döneminde tekrarlı uygulamalar şeklinde yapılmaktadır. Yapılan aşı uygulamalarıyla birlikte kedi ve köpekleriniz özellikle yavruluk döneminde karşılaşabilecekleri ve öldürücü sonuçları olan viral hastalıklardan korunabilir. Bu nedenle yavruluk döneminde başlayan ve devamında yıllık tekrarları olan aşı uygulamaları kedi ve köpeklerin sağlığı açısından oldukça önemlidir.

EVCİL HAYVANLARDA ÇEVRESEL HİJYEN VE BULAŞICI HASTALIKLAR HAKKINDA BİLGİLENDİRME PROGRAMLARIMIZ

Hayvanlarda çevresel hijyen, sağlıklı bir yaşam için büyük önem taşır. Hayvanların yaşadığı ortamın temiz ve hijyenik olması, hastalıkların yayılmasını engeller. Özellikle hayvan çiftliklerinde, barınaklarda ve evcil hayvan sahiplerinde çevresel hijyenin sağlanması, hayvanların sağlığını korumak için kritik bir faktördür.
Bulaşıcı hastalıklar, hayvanlarda çevresel hijyenin yetersiz olduğu durumlarda kolaylıkla yayılabilir. Bu nedenle hayvanların yaşadığı alanların düzenli olarak temizlenmesi, dışkı ve atıkların uygun şekilde uzaklaştırılması, su ve yem kaplarının düzenli olarak temizlenmesi gibi önlemler alınmalıdır. Ayrıca hayvanların bakımı sırasında eldiven ve maske gibi koruyucu ekipmanların kullanılması da bulaş riskini azaltabilir.
Hayvan sahipleri ve yetiştiricileri, hayvanların yaşadığı ortamın hijyenini sağlamak için düzenli olarak temizlik yapmalı, hijyenik koşullara dikkat etmeli ve veteriner hekimlerden destek almalıdır. Bu sayede hem hayvanların sağlığı korunmuş olur hem de bulaşıcı hastalıkların yayılması engellenmiş olur.

ANTİPARAZİTER TEDAVİ

Hayvanlarda antiparaziter tedavi, parazitlerin (örneğin, kurtlar, pireler, bitler, keneler vb.) hayvanlardan uzak tutulması veya bunlarla mücadele edilmesi amacıyla uygulanan tedavi yöntemlerini kapsar. Bu tedaviler genellikle parazitlere karşı kullanılan ilaçlarla yapılır ve hayvan sağlığı için önemlidir. Veteriner hekimlerimiz hayvan sahiplerine antiparaziter tedavi hakkında bilgi verir ve uygun tedavi programını belirler.

HAYVANLARDA RADYOGRAFİ

Dijital Röntgen:
Dijital röntgen, geleneksel film tabanlı röntgen filmlerinin yerine dijital sensörlerin kullanıldığı bir teknolojidir. Bu sayede görüntüler hızlı bir şekilde elde edilir, saklanır ve paylaşılır. Dijital röntgen, daha düşük dozda radyasyon ile yüksek kaliteli görüntüler elde etmeyi sağlar ve teşhis sürecini hızlandırır.

İlaçlı Röntgen:
İlaçlı röntgen, kontrast maddelerinin kullanıldığı özel bir radyoloji prosedürüdür. Bu yöntemde, hayvanın iç organlarının daha net görüntülenmesi için kontrast madde verilir ve ardından röntgen çekilir. İlaçlı röntgen, sindirim sistemi, dolaşım sistemi ve idrar yolları gibi iç organların detaylı olarak incelenmesinde kullanılır. Bu yöntem sayesinde hastalıkların teşhisi ve tedavisi daha etkili bir şekilde yapılabilir.

HAYVANLARDA TAM KAN-HEMOGRAM

Hayvanlarda tam kan sayımı (CBC - Complete Blood Count) veya tam kan-hemogram, bir hayvanın kanındaki çeşitli kan hücreleri ve diğer bileşenlerin sayısını ve oranlarını ölçen bir testtir. Bu test, kırmızı kan hücreleri (alyuvarlar), beyaz kan hücreleri (lökositler) ve trombositler gibi kan bileşenlerinin sayısını belirleyerek hayvanın genel sağlık durumu hakkında önemli bilgiler sağlar.
Tam kan sayımı genellikle bir hayvanın genel sağlık durumunu değerlendirmek, enfeksiyonları veya inflamasyonu teşhis etmek, anemi (kansızlık) gibi durumları belirlemek veya tedavi yanıtını izlemek için kullanılır. CBC testi, veteriner hekimlerimizin hayvanın sağlık durumunu anlamalarına ve uygun tedaviyi planlamalarına yardımcı olur.
Bu test, hayvanın kanındaki farklı hücre tiplerinin sayısını ve oranlarını belirleyerek hayvanın genel sağlık durumu hakkında önemli bilgiler sağlar.

HAYVANLARDA İDRAR VE ÜROLİTH BAKISI

Hayvanlarda idrar ve ürolit bakısı, idrar yolu taşlarının (ürolitlerin) oluşumu ve bu durumun hayvan sağlığı üzerindeki etkilerini inceleyen bir konudur. Ürolitler, idrar yollarında oluşabilen sert yapıdaki taşlardır ve idrar akışını engelleyebilir, enfeksiyonlara neden olabilir veya diğer sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle, hayvanlarda idrar ve ürolit bakısı önemli bir konudur ve veteriner hekimlerimizin yönlendirmeleri üzerine hayvan sahipleri tarafından takip edilmesi gereken bir durumdur.

VAGİNAL SİTOLOJİ

Hayvanlarda vajinal sitoloji bakısı, vajinal hücrelerin incelenmesi anlamına gelir. Bu inceleme genellikle bir mikroskop altında yapılarak, vajinadan alınan örnekler incelenir ve hücrelerin yapısı, sayısı ve özellikleri değerlendirilir. Bu şekilde hastalıkların teşhisi ve takibi için önemli bilgiler elde edilebilir.

ENDOKRİN BAKI

Endokrin bakı, hayvanlarda hormonal sistemle ilgili hastalıkların teşhis ve tedavisini içeren önemli bir veteriner tıp alanıdır. Endokrin sistem, vücuttaki hormonların üretimini, salgılanmasını ve etkilerini düzenleyen bir sistemdir. Bu sistemde yer alan bezler aracılığıyla salgılanan hormonlar, vücuttaki birçok işlevi düzenler ve dengeyi sağlar.
Veteriner hekimlerimiz endokrin bakı alanında, hormonal bozuklukları teşhis etmek için kan testleri, idrar testleri ve görüntüleme teknikleri gibi çeşitli tanı yöntemlerini kullanırlar. Örneğin, tiroid bezinin az ya da çok çalışmasına bağlı hastalıklar, şeker hastalığı (diyabet), Cushing sendromu gibi hormonal bozukluklar endokrin bakım gerektiren durumlar arasındadır.

Endokrin bakım, hayvanlarda hormonal dengeyi sağlamak, hastalıkları tedavi etmek ve hayvanın genel sağlığını korumak için önemlidir. Uzman veteriner hekimlerimiz tarafından yapılan düzenli kontroller ve uygun tedavilerle endokrin sistemdeki sorunlar erken teşhis edilebilir ve etkili bir şekilde yönetilebilir. Bu sayede hayvanların sağlıklı bir şekilde yaşamaları ve yaşlanmaları desteklenir.

KARANTİNA

Karantina, hastalıkların yayılmasını önlemek için hastalıklı veya potansiyel olarak hastalıklı olduğu düşünülen bir bireyi veya popülasyonu izole etme pratiğidir. Hayvanlarda karantina, veteriner tıbbında sıkça kullanılan bir yöntemdir.

Hayvanlarda karantina şu amaçlarla uygulanabilir:

• Hastalık Kontrolü: Yeni bir hayvan popülasyonu veya bir hayvanın diğerlerine bulaşıcı bir hastalık taşıma riski taşıdığı durumlarda, karantina, hastalığın yayılmasını engellemek için kullanılır. Bu, çiftlik hayvanları, evcil hayvanlar veya vahşi yaşam popülasyonları için geçerlidir.

• Yabancı Hayvanlar İçin Adaptasyon: Yabani yaşam rehabilitasyon merkezleri veya hayvanat bahçeleri gibi yerlerde, yeni gelen hayvanların sağlık durumlarını değerlendirmek ve onların alışma sürecini yönetmek için karantina uygulanabilir. Bu, yeni gelen hayvanların varsa hastalıklarını teşhis etmek ve diğer hayvanlara bulaşmasını önlemek için önemlidir.

• Hastalık Takibi ve Kontrolü: Karantina, belirli bir hastalığın varlığı veya riski nedeniyle bir hayvan popülasyonunun yakından izlenmesini sağlar. Bu, hayvanların belirli bir süre boyunca gözlem altında tutulmasını, düzenli sağlık kontrollerinin yapılmasını ve gerektiğinde tedavi edilmesini içerebilir.

Hayvanlarda karantina süresi, hastalığın türüne, bireyin sağlık durumuna ve karantina koşullarına bağlı olarak değişebilir. Bu süre, hastalığın inkübasyon süresi ve yayılma riski göz önünde bulundurularak belirlenir. Karantina, hastalıkların kontrol altına alınmasına ve diğer hayvanlar üzerindeki etkilerinin azaltılmasına yardımcı olabilir.

GERİATRİK HASTA TAKİBİ

Hayvanlarda geriatrik hasta takibi, yaşlı hayvanların sağlık durumlarını düzenli olarak izlemeyi ve yaşa bağlı hastalıkların erken teşhisini ve yönetimini içeren bir süreçtir. Veterinerler, yaşlı hayvanların yaşam kalitesini artırmak ve yaşa bağlı sağlık sorunlarını en aza indirmek için geriatrik hasta takibini uygularlar.

Geriatrik hasta takibi genellikle şu unsurları içerir:

• Fiziksel Muayene: Veteriner hekimlerimiz, yaşlı hayvanları düzenli aralıklarla fiziksel olarak muayene ederler. Bu muayenelerde, hayvanın genel sağlık durumu, vücut kondisyonu, cilt ve kürk durumu, eklem esnekliği, göz ve kulak sağlığı gibi faktörler değerlendirilir.

• Kan Testleri: Yaşlı hayvanlarda, böbrek fonksiyonu, karaciğer fonksiyonu, kan glukoz seviyeleri, tam kan sayımı gibi biyokimyasal ve hematolojik testler düzenli olarak yapılır. Bu testler, yaşa bağlı hastalıkların erken teşhisi ve yönetimi için önemlidir.

• İdrar Testleri: İdrar analizi, böbrek fonksiyonunu değerlendirmek için kullanılır. İdrarda protein, glukoz, keton ve diğer belirteçlerin varlığı veya eksikliği, böbrek hastalığı, diyabet ve idrar yolu enfeksiyonları gibi durumların belirlenmesine yardımcı olabilir.

• Görüntüleme Teknikleri: Röntgen, ultrason ve bilgisayarlı tomografi gibi görüntüleme teknikleri, iç organların yapısını ve fonksiyonunu değerlendirmek için kullanılabilir. Bu teknikler, yaşlı hayvanlarda ortaya çıkabilecek tümörler, organ yetmezlikleri ve diğer hastalıkları tespit etmeye yardımcı olabilir.

• Diyet ve Egzersiz Planları: Veteriner hekimlerimiz, yaşlı hayvanların beslenme ihtiyaçlarını ve egzersiz düzenlerini değerlendirirler. Yaşa bağlı olarak değişen enerji ihtiyaçları, sindirim sorunları ve eklem sağlığı gibi faktörler göz önünde bulundurularak uygun diyet ve egzersiz planları oluşturulur.

Geriatrik hasta takibi, yaşlı hayvanların sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmelerine yardımcı olmak için önemlidir. Erken teşhis ve uygun tedavi ile yaşa bağlı sağlık sorunlarının kontrol altına alınması mümkün olabilir.

Her Pati İçin Özel Bakım Geniş Kapsamlı Veteriner Hizmetleri

Uzman veteriner ekibimiz, evcil hayvanınızın sağlık ve mutluluğunu önceliklendirerek genel cerrahi, ortopedi, tümör cerrahisi ve onkoloji dahil olmak üzere geniş bir cerrahi hizmet yelpazesi sunar.

Yardıma ihtiyacınız Olursa Hemen Bize Danışın!

İlgili Sorular

Evcil hayvanlarınızla ilgili her türlü sorunuzda size rehberlik etmek için buradayız.

Etimesgut dışında Sincan'da şubemiz bulunmakta Evcil dostlarınızın sağlığı ve refahı için yeni şubeler açmaya gayret gösteriyoruz