umay Logo

Neredeyiz

Etimesgut ve Sincan

+90 552 714 29 98 - +90 507 788 13 08

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Rıza Metni
Kliniğimiz “umayveteriner.com.tr”, Üyelerine ilişkin kişisel veriler bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında “veri sorumlusu” sıfatına sahip olup işbu Rıza Metni ile söz konusu Kanun uyarınca abonelerin “umayveteriner.com.tr” tarafından gerçekleştirilen ve aşağıda belirtilen kişisel veri işleme faaliyetlerine ilişkin açık rızalarının temini hedeflenmektedir.

Kanun’un 5/2 ile 6/3 maddesinde yer alan kişisel veri işleme şartlarının karşılanamadığı aşağıdaki durumlar için “umayveteriner.com.tr” tarafından kişisel verilerin işlenebilmesi için abonelerin açık rızasının alınması gerekmektedir. Açık rıza gerektirmeyen süreçlere ilişkin olarak Aydınlatma Metni kapsamında veri işleme faaliyetleri sürdürülmekte olup açık rıza gerektiren süreçlerde de Aydınlatma Metninde belirtilen temel prensiplere uygun veri işlenmektedir.

Bu kapsamda üyelerin kişisel verileri “umayveteriner.com.tr” Tarafından 6698 sayılı Kanun Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına İlişkin Politika ‘da Bölüm 3 – Madde IV altında belirtilen amaçlarla ve buradaki usule uygun olarak işlenmektedir. Buna göre kişisel veriler; Üyelere yönelik kampanyaların oluşturulması, “umayveteriner.com.tr” iş ortakları tarafından “umayveteriner.com.tr” üyelerine “umayveteriner.com.tr” da kullanabilecekleri özel fırsatların sunulması, çapraz satış yapılması, hedef kitle belirlenmesi, üye hareketlerinin takip edilerek kullanıcı deneyimini arttırıcı faaliyetlerin yürütülmesi, “umayveteriner.com.tr” ye ait internet sitesi ile mobil uygulamanın işleyişinin geliştirilmesi ve üyelerin ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmesi, doğrudan ve doğrudan olmayan pazarlama, kişiye özel pazarlama ve yeniden pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, kişiye özel segmentasyon, hedefleme, analiz ve gazete içi raporlama faaliyetlerinin yürütülmesi, pazar araştırmaları, üye memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve icrası, “umayveteriner.com.tr” nin sunduğu ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması ile abone ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası amaçları da dahil olmak üzere genel anlamda “umayveteriner.com.tr”’nin ürün ve/veya hizmetlerinin enformasyon, satış ve pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası, “umayveteriner.com.tr”’nin sunduğu ürün ve/veya hizmetlere bağlılık oluşturulması ve/veya arttırılması süreçlerinin planlanması ve icrası kapsamında üyelerin vereceği onay doğrultusunda işlenebilecek ve bu amaçlara yönelik olarak Aydınlatma Metninde belirtilen taraflarla paylaşılabilecektir.